Home What's Green Logistics
Login
Who's Online
We have 3 guests online
Banner
Banner
Logistics Link
บริการข้อมูลข่าวสาร และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด งานแสดงสินค้า และสัมมนาต่างๆด้าน Logistics & Supply Chain ครบวงจร
Thai National Shippers’ Council (TNSC)
What's Green Logistics

สมัยนี้เรามักจะได้ยินคำว่า “โลจิสติกส์” กันอยู่บ่อย ๆ แต่คุณผู้อ่านรู้ไหมว่าแท้จริงแล้วโลจิสติกส์หมายถึงอะไร เรา ๆ ท่าน ๆ อาจจะเข้าใจโลจิสติกส์ว่าคือการขนส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ แต่จริง ๆ แล้วกิจกรรมโลจิสติกส์ครอบคลุมมากกว่านั้น แต่ก่อนที่เราจะเข้ามาทำความรู้จักกับโลจิสติกส์อย่างแท้จริง คงต้องขออธิบายถึงความเป็นมาของกิจกรรมโลจิสติกส์ในอดีตกันก่อน ก่อนหน้านี้นั้นกิจกรรมโลจิสติกส์มีต้นกำเนิดมาจากการปฏิบัติการทางการทหาร กว่าหลายร้อยปีมาแล้วในลักษณะของการจัดส่งกำลังบำรุงดูแลและสนับสนุนระหว่าง การรบ


ลักษณะของการปฏิบัติการทางการทหารที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นเพียงแนวคิด เริ่มต้น แนวคิดโลจิสติกส์ในปัจจุบันแตกต่างจากแนวคิดดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัด โดยปัจจุบันผู้จัดการโลจิสติกส์จะต้องรับผิดชอบงานที่ซับซ้อนละท้าทาย หลายอย่าง เช่นการบริหารจัดการการเคลื่อนไหวของสินค้าเข้ามาสู่โรงงานผลิต การจัดการส่งมอบสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วไปยังลูกค้า ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนี้จะต้องทำหน้าที่ดำเนินการประสานงานกิจกรรมต่างๆของ แต่ละแผนก ภายในบริษัท รวมทั้งการประสานกับผู้ให้บริการภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงเวลา และตรงตามความพึงพอใจของลูกค้าด้วย การประสานจัดการนี้ผู้ที่รับผิดชอบจะต้องติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และการบริการ ตั้งแต่ Suppliers ผู้รับจัดการขนส่ง คลังสินค้า บริษัทสายการเดินเรือ จัดซื้อจัดหา การผลิต การขนส่งเพื่อส่งมอบสินค้า การขนส่งสินค้าทางอากาศ ระบบสารสนเทศ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบิน และส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆอีกมากมาย


โลจิสติกส์ไม่ใช่เรื่องของการจัดการด้าน “การขนส่งและคลังสินค้า (Wheels and Warehouse)” เท่า นั้น แต่โลจิสติกส์ครอบคลุมกิจกรรมที่กว้างขวางกว่านั้นมาก โลจิสติกส์ถือเป็นนโยบายในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการตลาด การวางแผนเพื่อให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดโดยการมีคำนึงถึงความความพึงพอใจของ ลูกค้าเป็นสำคัญพัฒนาการของรูปแบบผู้ให้บริการโลจิสติกส์ PDF Print E-mail
Monday, 26 April 2010 15:53

พัฒนาการของรูปแบบผู้ให้บริการโลจิสติกส์1

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ประกอบการในภาคการผลิต โดยอาศัยจุดแข็งด้านความชำนาญในการบริหารจัดการที่มากกว่าทำให้กิจกรรมที่ให้บริการมีประสิทธิภาพสูงกว่าการที่ผู้ประกอบการดำเนินการด้วยตนเอง และการให้บริการกับผู้ประกอบการหลายรายทำให้ให้เกิดการประหยัดต่อขนาดของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ยานพาหนะ และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ทำให้สามารถให้บริการโดยมีต้นทุนการดำเนินการที่ต่ำกว่าเช่นกัน

wholesale dropshipping products dropshipping uk forum does art sell on amazon cost to sell items on amazon drop shipping amazon products on ebay sell on amazon or ebay 12 killer dropshipping secrets

Last Updated on Monday, 26 April 2010 22:54
Read more...
 
ลักษณะการบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ของภาคธุรกิจ PDF Print E-mail
Monday, 26 April 2010 15:49

ลักษณะการบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ของภาคธุรกิจ1

เมื่อเราได้ทำความรู้จักกับพัฒนาการของโลจิสติกส์และความสำคัญของการบริหารจัดการโลจิสติกส์แล้ว ลำดับต่อไปก็เกิดเป็นคำถามที่ว่าการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นควรจะต้องเป็นอย่างไร แนวคิดหรือลักษณะของการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคธุรกิจนั้นสามารถทำการบริหารจัดการด้วยตนเอง จัดตั้งบริษัทโลจิสติกส์เพื่อรับผิดชอบกิจกรรมดังกล่าว หรือการมอบหน้าที่ให้เป็นของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภายนอกเป็นผู้ดำเนินงาน ทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกการบริหารจัดการโลจิสติกส์ลักษณะใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ทั้งสภาพแวดล้อมภายในบริษัทเอง คุณลักษณะของสินค้า รวมถึงลักษณะและข้อจำกัดของการดำเนินงานของบริษัท

1. การบริหารจัดการโลจิสติกส์ด้วยตนเอง

ปัจจุบันผู้ประกอบการจะมีหน่วยงานภายในองค์กรเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ของบริษัทอย่างเช่น ฝ่ายวางแผน ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายคลังสินค้า หรือมีฝ่ายโลจิสติกส์เพื่อประสานงานในกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งหากบริษัทไม่ได้ดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ด้วยตนเองทั้งหมดก็จำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ทำการประสานงานและดูแลให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น

การดำเนินกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ด้วยตนเองหมายถึงการที่บริษัทมีการบริหารจัดการและควบคุมกิจกรรมโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นในองค์กรด้วยตนเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อ การพยากรณ์ความต้องการ การควบคุมดูแลสินค้าคงคลัง การบริหารจัดการคลังสินค้า และการขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเรื่องความใกล้ชิดในการบริหารจัดการที่จะมีมากที่สุดและยังเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงประเด็น

อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการโลจิสติกส์ด้วยตนเองจำเป็นต้องมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเช่น คลังสินค้า รถยกสินค้า รถบรรทุก เป็นต้น ซึ่งจะก่อให้เกิดต้นทุนประเภทค่าเสื่อมราคา ค่าบำรุงรักษาตามระยะเวลา และต้นทุนทางการเงินอย่างเช่น ดอกเบี้ยจ่าย และค่าเสียโอกาสจากการลงทุนด้านอื่นๆ เป็นต้น จากการลงทุนจัดซื้อหรือก่อสร้าง รวมถึงมีการจ้างพนักงานประจำเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและมักผูกพันการดำเนินธุรกิจในระยะยาว
ปัญหาที่สำคัญประการต่อมาในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ด้วยตนเองคือ ความไม่สม่ำเสมอในอัตราการใช้ประโยชน์ของโครงสร้างพื้นฐานและยานพาหนะต่างๆ ซึ่งพบว่าบ่อยครั้งที่ผู้ประกอบการมีอัตราการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ภายในคลังสินค้าต่ำกว่ากึ่งหนึ่ง มีรถบรรทุกสินค้าที่ไม่ได้ขนส่งสินค้าอยู่เป็นจำนวนมาก หรือการขนส่งในแต่ละเที่ยวไม่สามารถขนส่งสินค้าได้เต็มความจุของระวางบรรทุก อีกทั้งเป็นการขนส่งแบบเที่ยวเดียวโดยไม่มีสินค้าในเที่ยวกลับ ทำให้ต้นทุนแปรผัน (Variable Cost) ในการดำเนินงานต่อหน่วยสินค้าสูงมาก และไม่สามารถสร้างความประหยัดต่อขนาดได้

ปัญหาอีกประการของการบริการจัดการโลจิสติกส์ด้วยตนเองคือ ความล่าช้าในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เนื่องจากในปัจจุบันการแข่งขันด้านประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรมให้ความสนใจ และเน้นในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ (Innovation) อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งลักษณะของสภาพแวดล้อมและปัญหามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เกือบตลอดเวลา ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับตัวได้ทัน และอาจเกิดปัญหาในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งมักมีความคาดหวังในคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ

 

2. การจัดตั้งบริษัทให้บริการโลจิสติกส์ (Own Third Party Logistics)

แนวทางต่อมาในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ คือการที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการจัดตั้งบริษัทให้บริการโลจิสติกส์ขึ้นมา เพื่อให้บริการกับทั้งธุรกิจของตนเองและผู้ประกอบการภายนอก ซึ่งเหตุผลในการดำเนินการตามแนวทางนี้คือ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและยานพาหนะได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างเช่นการให้บริการจัดเก็บสินค้าจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ พร้อมกับการเก็บสินค้าของตนเองภายในคลังสินค้าของบริษัทให้บริการโลจิสติกส์ที่จัดตั้งขึ้น หรือการใช้ประโยชน์จากยานพาหนะที่ไม่ได้ใช้งานในการรับขนส่งสินค้าจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ เป็นต้น และประโยชน์ที่ตามมาก็คือได้มีการพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้กับอุตสาหกรรมอื่น ๆ หลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำมาพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี

แต่การจัดตั้งบริษัทให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อให้บริการกับผู้ประกอบการภายนอกด้วยนั้น แม้ว่าจะสามารถลดปัญหาในการใช้ประโยชน์จากการลงทุนได้ โดยสามารถเพิ่มการประหยัดต่อขนาดของการลงทุนได้มากขึ้น แต่ก็ส่งผลให้จำเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นตามขอบเขตในการให้บริการของบริษัท และยังทำให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการบริหารจัดการ เนื่องจากมีจำนวนกิจกรรมมากขึ้น ทำให้ต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านโลจิสติกส์เชิงลึก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการธุรกิจที่เลือกใช้การบริหารจัดการโลจิสติกส์โดยการจัดตั้งบริษัทให้บริการโลจิสติกส์มักจะเป็นผู้ประกอบการที่มีขนาดใหญ่ มีปริมาณสินค้าของตนเองเป็นจำนวนมาก มีขอบเขตพื้นที่ของตลาดจำนวนมาก ต้องการเครือข่ายการขนส่งสินค้าที่ครอบคลุมพื้นที่ของตลาดได้มากที่สุด และมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้มีความคุ้มค่าในการลงทุนและสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ประกอบการรายอื่นๆ ให้มาใช้บริการจากบริษัทที่จัดตั้งขึ้น

ตัวอย่างของการจัดตั้งบริษัทให้บริการโลจิสติกส์ที่พบได้มากได้แก่ผู้ประกอบการในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างเช่น บริษัท Alticor (Amway) จัดตั้งบริษัท Access Logistics เพื่อให้บริการกับตนเอง และผู้ประกอบการอื่นๆ ในอุตสาหกรรมกลุ่มสินค้าส่วนบุคคลและกลุ่มสินค้า Home-Care, บริษัท General Motors จัดตั้ง Vector SCM เพื่อให้บริการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น หรือในกรณีของประเทศไทยก็สามารถพบได้ อย่างเช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท ซีเมนต์ไทยโลจิสติกส์ ซึ่งให้บริการกับผู้ประกอบการทั่วไปทั้งในด้านการขนส่ง และระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น ตัวอย่างสำหรับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศของไทยที่เห็นได้ชัดคือบริษัท ซีพี ที่จัดตั้งบริษัทไดนามิคส์โลจิสติกส์ สำหรับให้บริการแก่บริษัทในเครือทั้งหมด และเปิดให้บริการกับผู้ประกอบการภายนอกในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ อาทิ คลังสินค้า และการขนส่ง เป็นต้น ซึ่งการจัดตั้งบริษัทดังกล่าวทำให้ซีพีได้รับประโยชน์จากอำนาจในการควบคุมและการต่อรองกับผู้ให้บริการรายอื่น

 

3. การใช้บริการโลจิสติกส์จากผู้ให้บริการโลจิสติกส์

แม้ว่าการบริหารจัดการโลจิสติกส์ด้วยตนเองจะสามารถควบคุมการดำเนินกิจกรรมด้านดังกล่าวได้อย่างใกล้ชิด หรือการจัดตั้งบริษัทให้บริการโลจิสติกส์จะสามารถทำให้สามารถพัฒนาความสามารถในการบริการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนได้ดีมากขึ้น แต่แนวทางในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) น่าจะเป็นการเลือกใช้บริการโลจิสติกส์จากผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เพราะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมมักมีปริมาณสินค้าไม่มากนัก การลงทุนในการจัดสร้างคลังสินค้า ยานพาหนะสำหรับการขนส่ง ระบบการบริหารจัดการ และนวัตกรรมสมัยใหม่ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง ทำให้อาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนดังกล่าวได้อย่างเต็มความสามารถ การใช้บริการโลจิสติกส์จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมโลจิสติกส์ลงได้ อีกทั้งการจ่ายค่าบริการตามปริมาณของสินค้าและกิจกรรมที่ใช้บริการจริงจะทำให้ผู้ประกอบการทราบต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน และทำให้สามารถกำหนดโครงสร้างของราคาสินค้าได้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน

สาเหตุอีกประการที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมควรใช้บริการโลจิสติกส์จากผู้ให้บริการโลจิสติกส์คือ กิจกรรมโลจิสติกส์อาจไม่ใช่ความสามารถหลัก หรือกิจกรรมหลักที่เป็นจุดแข็งขององค์กร หากมุ่งที่จะดำเนินงานเหล่านี้ด้วยตนเองจะไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากนัก ดังนั้นการมุ่งเน้นในความสามารถหลักของธุรกิจ (Core Competency) อย่างเช่น การพัฒนารูปแบบสินค้าใหม่ หรือการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเลือกใช้บริการกิจกรรมโลจิสติกส์จากผู้ให้บริการภายนอกน่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด

ทั้งนี้การใช้บริการผู้ให้บริการโลจิสติกส์ก็สามารถเลือกใช้ได้ในหลายรูปแบบ อาจเลือกใช้บริการเฉพาะในบางกิจกรรม หรือใช้บริการในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดในลักษณะของสัญญาระยะยาว โดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์จะรับจัดการในการขนส่งสินค้า จัดการคลังสินค้า ดำเนินการเพื่อการส่งออกสินค้า และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ในขณะที่ผู้ประกอบการรับหน้าที่เพียงการบริหารจัดการในกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิต และให้คำสั่งในการขนส่งกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อดำเนินการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการได้ทั้งในกิจกรรมหลักที่สามารถทุ่มเททรัพยากรได้มากขึ้น หรือการพัฒนาประสิทธิภาพในกิจกรรมโลจิสติกส์ซึ่งตนเองไม่ถนัดจากผู้ให้บริการซึ่งมีความชำนาญในการบริหารจัดการมากกว่า

 

 


1. เตชะ บุณยะชัย, เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.

 

wholesale dropshipping products dropshipping uk forum does art sell on amazon cost to sell items on amazon drop shipping amazon products on ebay sell on amazon or ebay 12 killer dropshipping secrets
 
ความสำคัญของระบบโลจิสติกส์ต่อประเทศ PDF Print E-mail
Monday, 26 April 2010 15:40

ความสำคัญของระบบโลจิสติกส์ต่อประเทศ

เมื่อมองในองค์รวมระดับประเทศ เป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศคือต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังจะเห็นได้จากภาพ 1.5 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบคือ ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness), ความสมดุลของสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ (Environmental Balance), คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากกร (Social Welfare), ความมั่นคงทางการเมืองของประเทศ (Political Stability), ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ (Macroeconomic Stability) และสถาบันต่างๆมีกรอบการดำเนินงานที่มีความทันสมัย (Modern Institutional Framework)

wholesale dropshipping products dropshipping uk forum does art sell on amazon cost to sell items on amazon drop shipping amazon products on ebay sell on amazon or ebay 12 killer dropshipping secrets

Read more...
 
ความสำคัญของระบบโลจิสติกส์ต่อภาคอุตสาหกรรม PDF Print E-mail
Monday, 26 April 2010 15:34

ความสำคัญของระบบโลจิสติกส์ต่อภาคอุตสาหกรรม

เราได้ทำความรู้จักความเกี่ยวเนื่องของกิจกรรมโลจิสติกส์กับฝ่ายอื่น ๆ ไปแล้ว ต่อไปเราจะมาดูกันว่าการที่เราจะบรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์นั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของบริษัทหรือภาคอุตสาหกรรมมีส่วนสำคัญอยู่ไม่กี่อย่างซึ่งก็คือ การส่งมอบสินค้าที่ถูกต้อง สถานที่ที่ต้องการ ในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ภายใต้การบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและยอมรับได้1 ทั้งหมดนี้จะทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการบริโภคสินค้านั้นหรือที่เราคุ้นเคยกับคำว่า Customer Satisfaction นั่นเอง แต่กว่าที่เราจะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้นั้น กิจกรรมโลจิสติกส์ได้เกิดขึ้นในทุก ๆกระบวนการตลอดห่วงโซ่อุปทานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าตตลอดกระบวนการ เริ่มต้นจากการเป็นวัตถุดิบ มาเป็นสินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูปพร้อมสำหรับผู้บริโภค กล่าวโดยสรุปก็คือโลจิสติกส์ก่อให้เกิดความพึงพอใจและสร้างคุณค่าในเรื่องเวลาและสถานที่ของสินค้านั่นเอง

wholesale dropshipping products dropshipping uk forum does art sell on amazon cost to sell items on amazon drop shipping amazon products on ebay sell on amazon or ebay 12 killer dropshipping secrets

Last Updated on Monday, 26 April 2010 15:39
Read more...
 
ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์กับการตลาดและการผลิต PDF Print E-mail
Monday, 26 April 2010 15:29

ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์กับการตลาดและการผลิต

โลจิสติกส์ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายครอบคลุมเกือบจะทุกส่วนในองค์กร และในทางปฏิบัติโลจิสติกส์ก็เป็นการทำงานประสานกับหลาย ๆ หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายการผลิต ขณะที่เป้าหมายของการดำเนินกิจกรรมของแต่ละฝ่ายก็มีทั้งคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันไปบ้าง ฝ่ายโลจิสติกส์นอกจากจะต้องมุ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองเป้าหมายของตนเองคือการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วยังมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนเป้าหมายการดำเนินงานของฝ่ายอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์กรร่วมกันอีกด้วย

wholesale dropshipping products dropshipping uk forum does art sell on amazon cost to sell items on amazon drop shipping amazon products on ebay sell on amazon or ebay 12 killer dropshipping secrets

Last Updated on Monday, 26 April 2010 15:39
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2